Specyfika i zastosowanie toczenia

Specyfika i zastosowanie toczenia

Frezarki, tokarki CNC

Obróbka metali metodą skrawania kojarzy nam się przede wszystkim ze zdejmowaniem niewielkich części materiału zwanych piórami. Czynność ta ma na celu nadanie przedmiotowi pożądanego kształtu, wymiarów i właściwości. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji części maszyn, urządzeń i niektórych przedmiotów użytkowych.

Możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje obróbki skrawaniem:

  • obróbka ścierną
  • obróbka ubytkową
  • obróbka wiórową
  • obróbkę obwiedniową

Co więcej, można również wyróżnić kilka metod obróbki skrawaniem. Jedną z nich jest toczenie CNC. Warto dowiedzieć się na, czym polega toczenie i w jakich sytuacjach znajduje zastosowanie.

Specyfika toczenia CNC

Toczenie jest jednym z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych sposobów obróbki metali. W ogólnym ujęciu można opisać toczenie jako proces polegający na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu obrabianego na urządzeniu zwanym tokarką. Proces ten ma na celu nadanie przedmiotowi odpowiedniego kształtu, gładkości i wymiarów. Toczenie może być wykonane przy użyciu pojedynczego noża lub z zastosowaniem kilku ostrzy (toczenie wielonożowe) zamocowanych w jednym imaku. Toczenie wielonożowe wpływa przede wszystkim na szybkość i wydajność pracy.

Główne rodzaje toczenia

Ze względu na ruch posuwowy noża tokarki względem osi obrotu przedmiotu możemy wyróżnić cztery podstawowe rodzaje toczenia.

  • Toczenie wzdłużne. Z toczeniem wzdłużnym mamy do czynienia wówczas, gdy kierunek posuwu noża jest równoległy do osi obrotu przedmiotu. Wykonuje się wówczas zwykle dwa przejścia noża, z czego pierwsze przejście określane jest mianem toczenia zgrubnego, a drugie — dokładnego.
  • Toczenie poprzeczne. W tym przypadku kierunek posuwu noża jest prostopadły do osi obrotu przedmiotu. Toczenie poprzeczne znajduje zastosowanie głównie przy obróbce powierzchni czołowych.
  • Toczenie kopiowe. Ruch wykonywany jest zgodnie ze wzornikiem sterującym ruchem posuwowym po dowolnej linii.
  • Toczenie kształtowe. Ma miejsce w przypadku krótkich brył obrotowych niecylindrycznych przy zastosowaniu noża z ostrzami w kształcie obrabianego przedmiotu.
Specyfika i zastosowanie toczenia