Regionalny Program Operacyjny

cropped-logotypes__2681dbe2_0829_151200.png

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług w zakresie wysokich technologii dla branży energetycznej oraz rehabilitacyjnej. W ramach projektu zaplanowano zakup innowacyjnych urządzeń klasy CNC (automatyczna przecinarka, centrum obróbcze oraz skaner oraz drukarka 3D).
W ramach projektu zostaną wdrożone wyniki prac B+R do działalności gospodarczej. Nastąpi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększone zastosowanie innowacji ukierunkowanej na elementy specjalistyczne turbin wiatrowych oraz sprzęt medyczny.

Wartość wydatków kwalifikowanych – 484 000,00 zł
Dofinansowanie UE – 217 800,00 zł